location

asiakaspalvelu@jipisannointi.fi
0108304100

clock

ma-pe klo 10-15

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Joenisannointipalvelu.com JIP Isännöinti Oy y-tunnus: 0782387-8 Kauppakaari 1,
80100 Joensuu Puhelin: 010 830 4100 (8,35snt/puhelu + 17,17 snt/min) asiakaspalvelu@joenisp.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Toivo Korhonen
Joenisannointipalvelu.com JIP Isännöinti Oy
Kauppakaari 1,
80100 Joensuu toivo.korhonen@joenisp.fi

REKISTERIN NIMI

Joenisannointipalvelu.com JIP Isännöinti Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Joenisannointipalvelu.com JIP Isännöinti Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden ilmoitusten ja tilausten käsittely, laskutus ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Joenisannointipalvelu.com:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, asiakasviestintään sekä henkilökohtaisemman sisällön tarjoamiseen verkkopalvelussamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Joenisannointipalvelu.com:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Joenisannointipalvelu.com saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Joenisannointipalvelu.com:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.
Joenisannointipalvelu.com:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Joenisannointipalvelu.com Verkkopalveluiden asiakaspalveluun, sähköpostitse asiakaspalvelu@joenisp.fi tai kirjeitse rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: - Nimi - Osoite - Puhelinnumero - Sähköpostiosoite - Tiedot asiakkaiden tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta - Huoltokohteita koskevat tiedot palveluiden hintalaskentaa varten (mm. pinta-ala, kerrosmäärä, ilmanvaihtojärjestelmä, kattomateriaali)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan: - Joenisannointipalvelu.com Verkkopalveluiden käyttäjien oman ilmoituksen perusteella - palvelun suorittamisen yhteydessä kohdetta koskevat huoltoraportit asentajilta

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta Joenisannointipalvelu.com JIP Isännöinti Oy:n tai sen yhteistyökumppanien ulkopuolisille tahoille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on tallennettuna sähköiseen muotoon. Sen tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterin laajat käyttöoikeudet on rajattu vain Joenisannointipalvelu.com JIP Isännöinti Oy:n palveluksessa oleville, asiakastietoja työssään käsitteleville työntekijöille. Palvelussa mukana olevilla palveluntuottajilla on rajoitettu pääsy rekisteritietoihin oman, salasanalla suojatun käyttöliittymänsä kautta.

TIETOJEN SÄILYTYS

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Asiakas voi pyytää omat tietonsa nähtäväksi ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään: Joenisannointipalvelu.com JIP Isännöinti Oy, Kauppakaari 1, 80100 Joensuu tai asiakaspalvelu@joenisp.fi.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena, osoitteeseen: Joenisannointipalvelu.com JIP Isännöinti Oy, Kauppakaari 1, 80100 Joensuu tai asiakaspalvelu@joenisp.fi.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tulee lähettää suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

EVÄSTEET

Joenisannointipalvelu.com -verkkosivuilla saatetaan käyttää evästeitä (englanniksi Cookies), joiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa kävijäkokemusta sekä kehittää verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.