Vuokrauskohde (irtisanottava huoneisto)
Irtisanominen
Vuokralainen / vuokralaiset

Vuokralaisen tai vuokralaisen edustajan sähköpostiosoite

Vuokralaisen tai vuokralaisen edustajan puhelinnumero

Suhteeni vuokralaiseen

Uusi osoite (mihin muuttaa)
Irtisanomisen syy
Vakuusmaksun palauttaminen

Kun puolisot asuvat yhdessä vuokraamassaan tai toisen heistä vuokraamassa yhteisenä kotina käytettävässä asuinhuoneistossa, ei puoliso saa irtisanoa vuokrasopimusta ilman toisen puolison suostumusta.