Asunnon toiveet
Hakijan henkilötiedot

Hakijan tai hakijan edustajan puhelinnumero.

Hakijan tai hakijan edustajan sähköpostiosoite

Haetko asuntoa jonkun kanssa?
Hakemus täytetty toisen puolesta

Täytä tämä kohta, jos hakemus on täytetty toisen puolesta.

Suhteeni asunnonhakijaan

Muut asumaan tulevat henkilöt
Asuntoon muuttavien lukumäärä
Asunnon tarpeen syyt
Tulot ja varallisuus

Haettaessa arava- ja korkotukivuokra-asuntoja, varauduttava toimittamaan tarvittavat liiteselvitykset.

Lisätietoja