Hakijan henkilötiedot
Kanssahakijan henkilötiedot
Muut asumaan tulevat henkilöt
Haettava vuokra-asunto
Asuntoon muuttavien lukumäärä
Tulot ja varallisuus

Täytetään haettaessa arava- ja korkotukivuokra-asuntoja, varauduttava toimittamaan tarvittavat liiteselvitykset. Hakijan tulot ja velat ovat aina täytettävä.

Asunnon tarpeen syyt
Lisätietoja